Avís legal

Informació general del lloc web

www.xtvl.tv i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la XAL. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. La XAL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Propietat intel·lectual i industrial

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la XAL. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

XAL és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de la XAL. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la XAL que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.

Els arxius RSS de www.xtvl.tv són per a ús personal i d’organitzacions sense ànim de lucre. Diaris electrònics, revistes i altres llocs de caràcter comercial que estiguin interessats en utilitzar aquests arxius, hauran de demanar el consentiment exprés de la XAL a través de l’adreça següent: info@xal.cat

Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de www.xtvl.tv que no sigui autoritzat per la XAL.

Els comentaris estan tancats.