A Barcelona han nascut recentment col·lectius fotogràfics amb la intenció de potenciar el fotoperiodisme. Unir les forces en aquestes associacions, publicacions i amb el poder d’Internet fa possible que surtin fins i tot en paper, amb pocs recursos però molta qualitat, revistes com Piel de Foto.