Artista generatiu i professor de la Universitat Pompeu Fabra, en Ricard Marxer consider que Internet és una eina que ens permet una comunicació hortizontal, molt diferent de la que teníem fins ara. Ens permet estar en contacte amb més gent tot i que també emmascara la realitat i la qualitat de les relacions. Per a Marxer, cal aprofitar les oportunitats que dóna aquetsa eina per canviar la indústria i la manera com funciona el mercat, de manera que s’afavoreixi a la societat en general.