Al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, al Prat de Llobregat, aquests dies es pot veure “Laboratori d’interactius”, una exposició on les màquines reaccionen a la intervenció dels visitants. La mostra recull projectes multidisciplinars molt diversos. La major part de les propostes presentades formen part de la vessant més experimental i lúdica de la interactivitat. El propòsit és “jugar” i provocar la modificació d’allò que se’ns presenta en un origen, només amb la nostra participació. Es convida els visitants a manipular les instal·lacions amb el moviment del seu cos, amb la generació de so, a través de dispositius mòbils o intervenint directament en la creació de gràfics i dibuixos.