(13.11.12)

Amb cada clic, amb cada piulada, o foto que pugem a instagram, o text que pengem a facebook estem generant de manera col·lectiva un torrent gegant, immens de dades, que ha esdevingut una de les fonts més abundants i valuoses del planeta. Bona part es genera simplement per la nostra vida quotidiana. Quan ens movem d’un lloc a un altre connectats amb el telèfon mòbil, quan fem cerques a internet, quan pugem informació sobre els nostres gustos a les xarxes socials. Si bé és cert que moltes empreses i governs veuen l’enorme potencial d’aquestes dades i les volen per usar-les en el seu benefici, com a contrapartida tot aquest flux ingent d’informació també està creant molt valor a la xarxa, un tipus de valor que no està dominat pel consum ni les grans empreses.  Per tal de generar un debat al voltant de l’ús de les dades, ha nascut un nou projecte:  We the Data, o nosaltres les dades. Al darrera hi ha experts en l’àmbit de la tecnologia, però també del periodisme, de la ciència, de la sociologia, del disseny interactiu.