10.04.2012

la Malla molts cops parlem dels avantatges que les noves tecnologies aporten a la nostra societat,  dels debats que hi ha al seu voltant: si canvien la forma com ens relacionem, si contribueixen a una societat més horitzontal, si cal introduir-les en l’educació, si ajuden a la integració de persones nouvingudes… Avui, però, volem posar atenció a l’altra cara, sovint invisible, que s’amaga darrera dels nostres aparells electrònics compactes, com els ordinadors portàtils, els televisors de plasma, les videoconsoles i, especialment, els telèfons mòbils.