06.03.13

Les xarxes Socials canvien la manera de relacionar-nos, de conèixer i compartir les nostres aficions i també han provocat que entenem la creativitat i el concepte d’imatge de forma diferent. La imatge, que abans era patrimoni d’uns pocs, els càmeres i els fotògrafs professionals, és avui un domini pel públic general. No és d’estranyar que xarxes socials basades en fotografia tan populars com Instagram arrassin. I que s’hagin convertit també en una manera de donar difusió a entitats i organitzacions. És el cas de l’Associació de naturalistes de Girona, que ha endegat un concurs de fotos a través d’aquesta xarxa social. Aquesta història ens arriba des de Banyoles Tv.