Notícia de la trobada anual de l’OPATL a Girona

Comentaris tancats a Notícia de la trobada anual de l’OPATL a Girona

OPATL_noticiaTVGiLa reunió de l’OPAT de 27 de març de 2017 a Girona va ser tractada als informatius de Televisió de Girona, concretament al programa Notícies Migdia de 27/03/2017.
Podeu veure la notícia separada al portal xip/tv, la plataforma de distribució de continguts audiovisuals a la carta de la Xarxa Audiovisual Local.

Publicat dins de General

Comparteix:

La reunió de l’OPATL publicada a Digital Meets Culture

Comentaris tancats a La reunió de l’OPATL publicada a Digital Meets Culture

>preforma_OPATLLa reunió del passat 27 de març a Girona va comptar amb la presentació del projecte PREFORMA en el qual hi col·labora l’Ajuntament de Girona. Aquest esdeveniment ha quedat recollit en el Digital Meets Culture, un portal web i publicació online que té com a objectiu recopilar informació sobre la cultura digital al món, tenint en compte els diferents enfocaments que la ciència, el patrimoni cultural i les arts tenen a l’era digital.

Podeu llegir accedir a la publicació en el següent enllaç: http://www.digitalmeetsculture.net/article/preforma-presented-at-opatl-in-girona/

Publicat dins de General

Comparteix:

PREFORMA Estàndards de futur per a la preservació del patrimoni cultural

Comentaris tancats a PREFORMA Estàndards de futur per a la preservació del patrimoni cultural

Sònia Oliveras, tècnica del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona, va presentar a la reunió del 27 de març de 2017 a Girona el projecte europeu PREFORMA (Preservation Formats) en el qual hi col·labora l’Ajuntament de Girona.

Podeu descarregar la presentació en PDF

Publicat dins de Presentacions

Comparteix:

Acta de la reunió de l’OPATL de 27/03/2017

Comentaris tancats a Acta de la reunió de l’OPATL de 27/03/2017

Lloc: Girona
Dia: 27 de març
Hora: De 10 h a 14,30 h

Relació d’assistents:

1. David Gonzàlez (Arxiu Històric de Sabadell)
2. Joan Comasòlivas (Arxiu Històric de Sabadell)
3. Pol Meseguer (Arxiu Municipal de Roses)
4. Jep Barris (Arxiu Municipal de Roses)
5. Fina Solà (Arxiu Diputació de Barcelona)
6. Berta Maspoch (Patronat de Mitjans de Comunicació de l’Escala)
7. Montserrat Bailac (Televisió de Catalunya)
8. Montserrat Català (Televisió de Catalunya)
9. Cinta Pujal (Arxiu Nacional d’Andorra)
10. Susanna Vela (Arxiu Nacional d’Andorra)
11. Eva Ramírez (Arxiu Nacional d’Andorra)
12. Sònia Matute (RTVA Andorra)
13. Montse Serra (RTVA Andorra)
14. Àngels Bernal (CNAATD)
15. Teresa Ferrer (CNAATD)
16. Enric Cobo (Servei de Coordinació General d’Arxius)
17. Joan Soler (AAC-GD)
18. Adela Pujolà (Xarxa Audiovisual Local)
19. Pepi Rafel (TV Clot-Sant Martí)
20. Rudy van der Ploeg (TV Clot-Sant Martí)
21. Pau Saavedra (CRDI)
22. Joan Boadas (CRDI)
23. David Iglésias (CRDI)
24. Sònia Oliveras (SGDAP)
25. Teresa Cardellach (Arxiu Municipal de Terrassa)
26. Montse Cuyàs (Arxiu Municipal de Terrassa)
27. Marta Munuera (Arxiu Municipal de Terrassa)
28. Pep Andreu (M1tv Mataró)
29. Quim Daban (Arxiu Municipal de Lloret)
30. Marina Garcia (Arxiu Municipal de Lloret)
31. Tito Llorca (Arxiu Municipal de Lloret)
32. Eduard Pons (arxiver autònom)
33. Gerard Fogueras (Televisió de Girona)
34. Marisa Roig Simon (Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries)
35. Meritxell Fernández Domènech (Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries)

Presentació

Presentació dels assistents, salutació de l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas i del director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge Joan Boadas i Raset.
Lectura dels acords presos a la darrera reunió celebrada a Andorra el 2 de desembre de 2014.
Lectura de l’ordre del dia.

Proposta de la Generalitat per a elaborar un estudi que permeti disposar de la informació rellevant de l’estat dels fons de les televisions locals i comarcals de Catalunya.

Enric Cobo i Barri, responsable del Servei de Coordinació General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, presenta aquesta proposta que es basa en la realització d’una sèrie d’enquestes entre els arxius de les televisions locals de Catalunya, per tal de conèixer la documentació audiovisual que custodien: el volum, els formats, l’estat de conservació, l’organització des del punt de vista arxivístic, etc. Tot plegat per poder disposar d’un diagnòstic que permeti en un futur establir polítiques encaminades a la preservació d’aquest patrimoni.

Els diferents punts d’aquesta proposta estan detallats en el document Pautes per a l’estudi de la situació del patrimoni audiovisual català amb especial atenció a les televisions i ràdios d’àmbit local i comarcal. A la reunió s’acorda deixar l’àmbit de les ràdios per més endavant i centrar-se només en les televisions.

El senyor Enric Cobo presenta una primera aproximació a aquesta informació realitzada des de la Xarxa d’Arxius Comarcals, que recull informació bàsicament quantitativa de la majoria de comarques amb l’excepció d’aquelles que no tenen arxiu comarcal. Aquesta informació es pot trobar en el document Informe sobre els fons audiovisuals de la Xarxa d’Arxius Comarcals
http://xac.gencat.cat/web/.content/xac/00_home_xac/noticies/patrimoni_audiovisuals/Informe-audiovisual-2015.pdf

Les enquestes han de cobrir les televisions locals públiques i privades, aquelles que encara emeten i aquelles que han abandonat la seva activitat.

La subvenció prevista és de l’entorn de 22.000 €

Joan Boadas, d’acord amb el que havien debatut anteriorment les quatre institucions fundadores de l’OPATL, proposa que aquest treball es dugui a terme amb la participació de 3 o 4 persones que serien les encarregades de visitar els arxius i fer les enquestes, i de 2 coordinadors que s’encarregarien d’elaborar el model d’enquesta, de formar als enquestadors, de recollir i organitzar la informació i d’elaborar els informes finals. També proposa que la selecció del personal estigui feta abans de finals de maig.

Joan Soler (president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya) acceptaria que fos l’AAC-GD qui rebés aquesta subvenció i contractés al personal necessari, donat que l’OPATL no té personalitat jurídica pròpia.

PREFORMA

Sònia Oliveras, tècnica del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona, presenta el projecte europeu PREFORMA (Preservation Formats) en el qual hi col·labora l’Ajuntament de Girona.

El projecte estableix com a format estàndard de preservació la combinació del format contenidor Matroska i el còdec FFV1. Es posa de manifest a través de les intervencions dels assistents que aquest és un format molt poc utilitzat per les televisions. No obstant, s’anima als assistents a provar el verificador de fitxers de vídeo MediaConch (CONformance CHecking for audiovisual files).

Grup de Treball de Documents Audiovisuals de Televisió de la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental (CNAATD)

Tres dels membres del GTDATV de la CNAATD (Montserrat Bailac, Àngels Bernal i Pau Saavedra) presenten les taules d’accés, avaluació i tria documental que s’han elaborat amb l’objectiu de ser un model d’ús per a les televisions.

El treball està pràcticament conclòs i en pocs mesos es presentarà a la CNAATD per a la seva aprovació.

Es proposa que, un cop aprovat, aquest treball sigui presentat al CCAAA (Coordinating Council of Audiovisual Archives), aprofitant que David Iglésias del CRDI és el representant de l’ICA en aquest organisme. També es proposa que sigui presentat a la FIAT/IFTA (Federació Internacional d’Arxius de Televisió), ja que Televisió de Catalunya n’és membre d’aquesta organització.

Adela Pujolà, de la XAL i membre del GTDATV, remarca que aquest no pot ser un document teòric, sinó que s’ha de poder aplicar a les televisions. L’Arxiu Municipal de Terrassa, l’Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la Televisió del Clot-Sant Martí i el CRDI de l’Ajuntament de Girona s’ofereixen per aplicar les taules als seus fons de televisió i avaluar-ne els resultats. Els resultats haurien de ser presentats a la reunió de l’OPATL que tindrà lloc previsiblement a Andorra la tardor de 2018.

Altres propostes

Teresa Cardellach, de l’Arxiu Municipal de Terrassa, proposa l’elaboració d’una fitxa per donar als càmeres on ha de quedar recollida la informació necessària abans que el document arribi a l’arxiu.

Joan Soler (president de l’AAC-GD) suggereix que TV3 realitzi un documental sobre la importància del patrimoni audiovisual generat per les televisions locals i els riscos que amenacen la seva conservació.

Joan Boadas proposa fer un manifest entre els membres de l’OPATL per presentar el 27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.

Montserrat Català (cap del Departament de Documentació de TV3) remarca la poca presència dels arxius audiovisuals en el Llibre Blanc de l’Audiovisual elaborat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Compromisos

• Acció: Contractar el personal per a la realització de les enquestes entre els arxius de les televisions locals de Catalunya un cop rebuda la subvenció de la Generalitat de Catalunya.
Responsable: Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

• Acció: Presentar les taules d’avaluació dels documents de televisió, un cop acabades, al CCAAA.
Responsable: Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI).

• Acció: Presentar les taules d’avaluació dels documents de televisió, un cop acabades, a la FIAT/IFTA.
Responsable: TV3.

• Acció: Aplicar les taules d’avaluació dels documents de televisió als fons d’arxiu existents.
Responsables: Arxiu Municipal de Terrassa, Arxiu Municipal de Lloret, Televisió Clot-Sant Martí, CRDI.

• Acció: Crear una fitxa per donar als càmeres on ha de quedar recollida la informació necessària abans que el document arribi a l’arxiu.
Responsable: Arxiu Municipal de Terrassa.

• Acció: Fer un manifest entre els membres de l’OPATL per presentar el 27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.
Responsable: CRDI

Publicat dins de General

Comparteix:

Girona acull dilluns la reunió anual de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals de Catalunya i Andorra

Comentaris tancats a Girona acull dilluns la reunió anual de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals de Catalunya i Andorra

Hi participaran 35 professionals procedents de 18 organitzacions diferents

L’Arxiu Municipal de Girona acull dilluns la reunió anual de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (OPATL) de Catalunya i Andorra. A la reunió hi assistiran 35 professionals en representació de 18 organismes i institucions relacionades amb la gestió i preservació del patrimoni audiovisual generat per les televisions locals.

El programa d’enguany inclou la presentació de les taules d’avaluació de la documentació audiovisual de les televisions, que s’han creat en el si de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNTAAD). La presentació anirà a càrrec del grup de treball constituït amb aquesta finalitat, en el qual participa un tècnic del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, juntament amb altres professionals de Televisió de Catalunya, la Filmoteca de Catalunya, la Xarxa Audiovisual Local, l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu Nacional d’Andorra i l’Arxiu Històric de Sabadell. La iniciativa de formar aquest grup de treball dins de la CNAATD va sorgir precisament a la reunió de l’OPATL que es va celebrar a Andorra l’any 2014.

A l’ordre del dia també es parlarà del projecte europeu PREFORMA, destinat a desenvolupar aplicacions de programari lliure capaces de verificar fitxers en formats estàndard de qualitat per a la preservació a llarg termini de continguts digitals. Les aplicacions orientades als formats digitals de vídeo poden ser especialment útils en els arxius de les televisions.

Una altre dels temes a tractar és una proposta del Servei de Coordinació General d’Arxius per a l’elaboració d’un estudi que permeti disposar de la informació rellevant de l’estat dels fons de les televisions locals i comarcals de Catalunya. A dia d’avui sabem que existeixen centenars de milers d’hores de televisió en els arxius de les televisions locals de Catalunya. Malgrat això, no existeix un estudi precís sobre el volum i la localització d’aquests arxius. Un estudi rigorós que permeti obtenir aquesta informació és un pas imprescindible per a la protecció d’aquest patrimoni.

L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals és un projecte de col•laboració entre diversos organismes i institucions, la missió del qual és vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental generat en el marc de les televisions locals de Catalunya i Andorra. Va néixer el 2008 per iniciativa de l’Ajuntament de Girona, a través del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), i de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Des del principi, aquesta iniciativa fou possible gràcies a la participació de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i de la Xarxa de Televisions Locals (avui Xarxa de Comunicació Local). Al llarg d’aquest temps, han participat a les reunions de l’OPATL (que se celebren alternativament a Girona i Andorra) més d’una trentena d’organitzacions entre emissores de televisió local i arxius.

Publicat dins de General

Comparteix:

La UOC organitza el curs d’especialització Documentalista audiovisual i film researcher

Comentaris tancats a La UOC organitza el curs d’especialització Documentalista audiovisual i film researcher

Aquest curs d’especialització, de caràcter clarament professionalizador, té com a objectiu general formar documentalistes audiovisuals amb un enfocament tant per al sector televisiu com el cinematogràfic.
El curs començarà el dia 19 d’octubre de 2016 i la matrícula té un preu de 1.135,00 €.

Podeu trobar més informació al següent enllaç: http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/especialitzacio/comunicacio-informacio/documentacio-audiovisual/presentacio

Publicat dins de General

Comparteix:

Constituït el grup de treball d’avaluació de documentació audiovisual de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental

Comentaris tancats a Constituït el grup de treball d’avaluació de documentació audiovisual de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental

La creació del grup respon a la petició realitzada per l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals a la CNAATD i vinculada a la preocupació que existeix sobre preservació d’aquesta documentació.

En data 2 de desembre de 2015 el president de la CNAATD ha nomenat el Grup de treball d’avaluació de la documentació audiovisual. Aquest grup té el seu origen en la petició realitzada el dia 21 de maig de 2015 per Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals i que la CNAATD va tractar en la reunió del dia 25 de juny de 2015. L’Observatori traslladava la preocupació pe la conservació de la documentació generada des d’inici dels anys 80 pel prop del centenar de televisions locals de Catalunya. Recordava que aquest és un patrimoni cultural sobre el que s’hauria d’actuar ja que calculen que hi ha més de 230.000 hores de gravació. Els arguments presentats per l’Observatori estan en la línia de la Declaració per la protecció i la promoció dels arxius audiovisuals de les televisions locals d’Andorra i Catalunya que uns dies després, el 8 de juny, l’Observatori presentava a la premsa.

La Comissió va acordar la creació del grup que el compondrien representants de les institucions que impulsen l’Observatori en concret la Xarxa de Comunicació Local, l’Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya, l’Arxiu Nacional d’Andorra i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Ajuntament de Girona. A més la Comissió va proposar que s’integressin en el grup una persona representant de TV3 Televisió de Catalunya i una persona representant de la Filmoteca de Catalunya ja que considerava que podrien fer aportacions tècniques d’interès pel grup. La comissió va designar la Sra. Àngels Bernal com a vocal coordinadora del Grup.

Per a més informació, consultar el nomenament del grup al portal gencat.cat

Informació extreta de: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Publicat dins de General

Comparteix:

Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

Comentaris tancats a Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

MOVIO_exhibitionL’Ajuntament de Girona, mitjançant el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i el Museu del Cinema, i en col·laboració amb els Amics de la UNESCO de Girona, celebren el 27 d’octubre el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb l’organització d’un acte sobre el cinema d’animació a Girona.

Veure activitats

Dimarts 27 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, va tenir lloc al Museu del Cinema un acte que portava per títol “Cinema d’animació: patrimoni dibuixat i filmat a Girona” i que va constar de dues parts. La primera va consistir en una visita guiada a l’exposició temporal del Museu del Cinema titulada “Garbancito de la Mancha. El primer llargmetratge europeu d’animació en color”. Una part important dels objectes i material original que es va mostrar a l’exposició procedeix del mateix Museu del Cinema. Aquesta visita guiada va anar a càrrec del director del Museu, Jordi Pons.

La segona part va consistir en la projecció de quatre curtmetratges d’animació preservats al CRDI, obra de Joaquim Puigvert: “Exp. núm. 1″ (1958), “Exp. núm. 2″ (1959), “Exp. núm. 3″ (1959) i Metamorfosi (1960), així com alguns fragments de pel·lícules animades d’Antoni Varés. La presentació va anar a càrrec del mateix Joaquim Puigvert i de la filla d’Antoni Varés, Albina Varés.

A més d’aquest acte, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) va presentar l’exposició virtual “Cities across Europe. 1880-1914” realitzada conjuntament amb l’Arxiu Municipal de Gävle (Suècia), el Museu Kiscell de Budapest (Hongria) i els Arxius Municipals d’Schiedam (Holanda), com a resultat de la col·laboració en el projecte europeu Leonardo. Aquesta exposició té com a objectiu comparar quatre ciutats europees (Girona, Gävle, Schiedam i Budapest) en el període comprés entre 1880 i 1914, quan la fotografia comença àmpliament a capturar diferents aspectes de la vida urbana a les ciutats. A través de 220 imatges, l’espectador pot trobar diferències I similituds entre l’Europa del nord i del sud, de l’est i de l’oest, sobre onze eixos temàtics diferents: ciutat, indústria, comerços, mercats, transport, oficis, festivitats, esports, educació, família I religió.

Finalment, el CRDI, com a membre i promotor de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals, va fer difusió de la “Declaració per la salvaguarda i promoció dels arxius audiovisuals de les televisions locals”, un document destinat a alertar les institucions i especialment les administracions públiques de la necessitat de preservar el patrimoni audiovisual procedent de les televisions locals. Aquest document ha estat traduït a l’anglès i a l’espanyol i va ser distribuït entre les principals organitzacions internacionals involucrades en la preservació del patrimoni audiovisual.

DIA MUNDIAL DEL PATRIMONI AUDIOVISUAL 2015
L’any 2005 la UNESCO va instaurar la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual cada 27 d’octubre, de manera que enguany celebrem el desè aniversari d’aquesta efemèride. Aquesta data s’ha establert com a esdeveniment anual per part de la UNESCO. Cada any, aquesta diada ofereix un punt de trobada internacional pels centres de tot el món que conserven i difonen el patrimoni audiovisual per celebrar i reconèixer el valor d’aquesta documentació per a les futures generacions.

Publicat dins de General

Comparteix:

DECLARACIÓ PER LA PROTECCIÓ I LA PROMOCIÓ DELS ARXIUS AUDIOVISUALS DE LES TELEVISIONS LOCALS D’ANDORRA I CATALUNYA

Comentaris tancats a DECLARACIÓ PER LA PROTECCIÓ I LA PROMOCIÓ DELS ARXIUS AUDIOVISUALS DE LES TELEVISIONS LOCALS D’ANDORRA I CATALUNYA

Des de fa més de tres dècades, les televisions locals d’Andorra i Catalunya produeixen documents audiovisuals que es conserven en arxius públics i privats. Centenars de milers d’hores d’imatge i so que constitueixen un valuós llegat, tant per la seva singularitat, com pel fet de representar un testimoni fidel de la nostra realitat més pròxima. Enregistraments d’esdeveniments rellevants per a la vida local i comarcal, entrevistes i debats que recullen les sensibilitats i opinions de la ciutadania, programes d’entreteniment que reflecteixen les tendències d’una època, etc. Aquesta documentació constitueix, sens dubte, una important i imprescindible font de coneixement i ha de ser considerada com a part del nostre patrimoni cultural.

El reconeixement de la documentació audiovisual com a part del patrimoni cultural de la humanitat té el seu origen en la declaració universal de la UNESCO de 27 d’octubre de 1980 (Recomanació per a la salvaguarda i preservació de les imatges en moviment), una data de referència que va ser escollida per la mateixa organització, en la seva Conferència General de 2005, per commemorar anualment el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. D’altra banda, també l’any 2005, el Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations, l’organisme que aplega les principals associacions professionals en l’àmbit dels arxius audiovisuals, publicava el document “UNESCO instrument for the safeguarding and preservation of the audiovisual heritage: ccaaa issues paper” en el qual es feia extensiva la recomanació de la UNESCO a tots els mitjans audiovisuals, incloent-hi els films, la ràdio, els programes de televisió i els enregistraments de vídeo i àudio en qualsevol suport.

La protecció d’aquests documents no és, no obstant, una tasca senzilla. Sovint els suports utilitzats són fràgils i tenen un temps de vida útil bastant limitat que es pot escurçar a causa de l’exposició a condicions ambientals desfavorables o a les males pràctiques en l’ús i emmagatzematge dels materials. Moltes de les cintes de vídeo de les darreres dècades del segle passat es troben ja en un estat de degradació avançat i només es poden preservar mitjançant la substitució dels suports originals per còpies digitals. Així mateix, aquests documents són vulnerables a la ràpida obsolescència de la tecnologia a la qual estan íntimament lligats. La preservació d’aquesta documentació, doncs, requereix de l’esforç i la implicació de diferents sectors, entre els quals les administracions públiques hi juguen un paper fonamental i determinant.

Per tot això considerem necessari:

  • 1. Protegir l’herència cultural que representen els documents audiovisuals produïts per les televisions locals.
   2. Posar en valor els arxius audiovisuals de les televisions locals i els professionals que hi treballen, com a garants de la preservació del nostre patrimoni històric i cultural.
   3. Donar a conèixer la gran riquesa i diversitat informativa que contenen aquests documents.
   4. Conscienciar la ciutadania que la desaparició d’aquests documents representa una pèrdua de la nostra memòria col·lectiva i de la nostra història.
   5. Reclamar a les administracions l’establiment de polítiques públiques i la dotació de recursos econòmics i humans encaminats a la preservació d’aquest bé cultural.
   6. Fer accessible la documentació als investigadors i a la ciutadania en general.
   7. Alertar sobre l’extraordinària vulnerabilitat dels suports audiovisuals a la degradació física i a l’obsolescència tecnològica que pot fer-los il·legibles en pocs anys.
   8. Avançar en el coneixement del patrimoni audiovisual existent. Saber en quin estat de conservació es troba i quins són els riscos que amenacen la seva pervivència.
   9. Promoure en les organitzacions la gestió integral de la producció audiovisual des del moment en què ve concebut l’enregistrament fins el moment de la seva preservació a llarg termini per tal d’afavorir la seva reutilització i explotació.
   10. Desenvolupar plataformes de difusió conjunta i fomentar l’ús i l’explotació dels arxius audiovisuals en la creació de productes culturals, socials o comercials.
   11. Promoure l’ètica professional i el respecte als drets de propietat intel·lectual.
   12. Impulsar la creació d’instruments per a la formació i capacitació dels professionals responsables de la gestió del patrimoni audiovisual.
   13. Assentar les bases metodològiques per al treball als arxius audiovisuals promovent la creació de normatives, recomanacions i estàndards, i fomentant el coneixement en l’ús de les noves tecnologies.
   14. Establir criteris de selecció i tria documental que contribueixin a millorar l’eficiència dels arxius i que determinin quina documentació ha de ser custodiada permanentment.
   15. Dedicar recursos a la implantació de campanyes de digitalització del vídeo analògic.

 • Girona – Andorra la Vella – Barcelona
  Maig de 2015

  Publicat dins de General

  Comparteix:

  EL PATRIMONI AUDIOVISUAL DE CATALUNYA EN PERILL. Centenars de milers d’hores de vídeo i televisió podrien desaparèixer

  Comentaris tancats a EL PATRIMONI AUDIOVISUAL DE CATALUNYA EN PERILL. Centenars de milers d’hores de vídeo i televisió podrien desaparèixer

  L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (OPATL) de Catalunya i Andorra ha consensuat entre tots els seus membres una declaració que alerta del perill de desaparició del patrimoni audiovisual local. Aquesta declaració es presentarà el proper dimecres dia 10 de juny a les 12:30, a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

  Les enquestes dutes a terme per l’OPATL indiquen que hi poden haver a Catalunya i Andorra unes 250.000 hores d’enregistraments de vídeo, una part dels quals es troben encara en els seus suports originals en cinta magnètica. La vulnerabilitat d’aquestes cintes a la degradació física i a l’obsolescència tecnològica podria fer que les imatges i sons que contenen esdevinguin en pocs anys il·legibles. Per evitar-ho, caldria que les administracions actuessin aplicant polítiques públiques destinades a la preservació d’aquest patrimoni documental.

  Davant d’aquesta realitat, l’OPATL presentarà aquesta declaració que té com a objectiu posar de manifest la necessitat de preservar la documentació audiovisual procedent de les televisions locals, implicar les administracions en aquesta comesa i donar a conèixer la importància d’aquesta documentació com a font de coneixement i com a part del nostre patrimoni cultural.

  L’OPATL és una iniciativa de cooperació estable entre arxius i televisions locals de Catalunya i Andorra que va sorgir l’any 2008 per iniciativa del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA), l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD) i la Xarxa Audiovisual Local (XAL). En tots aquests anys, l’OPATL ha pogut constatar que existeix un risc real que part de la documentació audiovisual procedent de les televisions locals desaparegui de forma irreversible, ja que moltes de les cintes de vídeo estan arribant al final de la seva útil. En aquest sentit cal recordar que les cintes més antigues daten de 1980 i que el vídeo digital no s’acabaria imposant fins als inicis del segle XXI.

  El camí cap a la salvaguarda del Patrimoni Audiovisual d’Andorra i Catalunya passa necessàriament perquè les seves administracions d’arxius prenguin consciència d’aquest problema i actuïn en conseqüència amb la creació d’un Pla Nacional del Patrimoni Audiovisual destinat a la preservació d’aquest bé cultural imprescindible per entendre la realitat sociocultural dels darrers trenta anys.

  Per això l’OPATL té la voluntat de presentar la “Declaració per la protecció i la promoció dels arxius audiovisuals de les televisions locals d’Andorra i Catalunya” en un acte públic en el qual hi intervindran Joan Boadas, director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Ajuntament de Girona, Susanna Vela, cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents del Govern d’Andorra, Joan Soler, president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i Gabi Barragán, cap de l’àrea de comunicació, relació amb les entitats adherides i documentació de La Xarxa de Comunicació Local.

  Publicat dins de General

  Comparteix: