Acta de la reunió de l’OPATL de 27/03/2017

Comentaris tancats a Acta de la reunió de l’OPATL de 27/03/2017

Lloc: Girona
Dia: 27 de març
Hora: De 10 h a 14,30 h

Relació d’assistents:

1. David Gonzàlez (Arxiu Històric de Sabadell)
2. Joan Comasòlivas (Arxiu Històric de Sabadell)
3. Pol Meseguer (Arxiu Municipal de Roses)
4. Jep Barris (Arxiu Municipal de Roses)
5. Fina Solà (Arxiu Diputació de Barcelona)
6. Berta Maspoch (Patronat de Mitjans de Comunicació de l’Escala)
7. Montserrat Bailac (Televisió de Catalunya)
8. Montserrat Català (Televisió de Catalunya)
9. Cinta Pujal (Arxiu Nacional d’Andorra)
10. Susanna Vela (Arxiu Nacional d’Andorra)
11. Eva Ramírez (Arxiu Nacional d’Andorra)
12. Sònia Matute (RTVA Andorra)
13. Montse Serra (RTVA Andorra)
14. Àngels Bernal (CNAATD)
15. Teresa Ferrer (CNAATD)
16. Enric Cobo (Servei de Coordinació General d’Arxius)
17. Joan Soler (AAC-GD)
18. Adela Pujolà (Xarxa Audiovisual Local)
19. Pepi Rafel (TV Clot-Sant Martí)
20. Rudy van der Ploeg (TV Clot-Sant Martí)
21. Pau Saavedra (CRDI)
22. Joan Boadas (CRDI)
23. David Iglésias (CRDI)
24. Sònia Oliveras (SGDAP)
25. Teresa Cardellach (Arxiu Municipal de Terrassa)
26. Montse Cuyàs (Arxiu Municipal de Terrassa)
27. Marta Munuera (Arxiu Municipal de Terrassa)
28. Pep Andreu (M1tv Mataró)
29. Quim Daban (Arxiu Municipal de Lloret)
30. Marina Garcia (Arxiu Municipal de Lloret)
31. Tito Llorca (Arxiu Municipal de Lloret)
32. Eduard Pons (arxiver autònom)
33. Gerard Fogueras (Televisió de Girona)
34. Marisa Roig Simon (Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries)
35. Meritxell Fernández Domènech (Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries)

Presentació

Presentació dels assistents, salutació de l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas i del director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge Joan Boadas i Raset.
Lectura dels acords presos a la darrera reunió celebrada a Andorra el 2 de desembre de 2014.
Lectura de l’ordre del dia.

Proposta de la Generalitat per a elaborar un estudi que permeti disposar de la informació rellevant de l’estat dels fons de les televisions locals i comarcals de Catalunya.

Enric Cobo i Barri, responsable del Servei de Coordinació General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, presenta aquesta proposta que es basa en la realització d’una sèrie d’enquestes entre els arxius de les televisions locals de Catalunya, per tal de conèixer la documentació audiovisual que custodien: el volum, els formats, l’estat de conservació, l’organització des del punt de vista arxivístic, etc. Tot plegat per poder disposar d’un diagnòstic que permeti en un futur establir polítiques encaminades a la preservació d’aquest patrimoni.

Els diferents punts d’aquesta proposta estan detallats en el document Pautes per a l’estudi de la situació del patrimoni audiovisual català amb especial atenció a les televisions i ràdios d’àmbit local i comarcal. A la reunió s’acorda deixar l’àmbit de les ràdios per més endavant i centrar-se només en les televisions.

El senyor Enric Cobo presenta una primera aproximació a aquesta informació realitzada des de la Xarxa d’Arxius Comarcals, que recull informació bàsicament quantitativa de la majoria de comarques amb l’excepció d’aquelles que no tenen arxiu comarcal. Aquesta informació es pot trobar en el document Informe sobre els fons audiovisuals de la Xarxa d’Arxius Comarcals
http://xac.gencat.cat/web/.content/xac/00_home_xac/noticies/patrimoni_audiovisuals/Informe-audiovisual-2015.pdf

Les enquestes han de cobrir les televisions locals públiques i privades, aquelles que encara emeten i aquelles que han abandonat la seva activitat.

La subvenció prevista és de l’entorn de 22.000 €

Joan Boadas, d’acord amb el que havien debatut anteriorment les quatre institucions fundadores de l’OPATL, proposa que aquest treball es dugui a terme amb la participació de 3 o 4 persones que serien les encarregades de visitar els arxius i fer les enquestes, i de 2 coordinadors que s’encarregarien d’elaborar el model d’enquesta, de formar als enquestadors, de recollir i organitzar la informació i d’elaborar els informes finals. També proposa que la selecció del personal estigui feta abans de finals de maig.

Joan Soler (president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya) acceptaria que fos l’AAC-GD qui rebés aquesta subvenció i contractés al personal necessari, donat que l’OPATL no té personalitat jurídica pròpia.

PREFORMA

Sònia Oliveras, tècnica del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona, presenta el projecte europeu PREFORMA (Preservation Formats) en el qual hi col·labora l’Ajuntament de Girona.

El projecte estableix com a format estàndard de preservació la combinació del format contenidor Matroska i el còdec FFV1. Es posa de manifest a través de les intervencions dels assistents que aquest és un format molt poc utilitzat per les televisions. No obstant, s’anima als assistents a provar el verificador de fitxers de vídeo MediaConch (CONformance CHecking for audiovisual files).

Grup de Treball de Documents Audiovisuals de Televisió de la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental (CNAATD)

Tres dels membres del GTDATV de la CNAATD (Montserrat Bailac, Àngels Bernal i Pau Saavedra) presenten les taules d’accés, avaluació i tria documental que s’han elaborat amb l’objectiu de ser un model d’ús per a les televisions.

El treball està pràcticament conclòs i en pocs mesos es presentarà a la CNAATD per a la seva aprovació.

Es proposa que, un cop aprovat, aquest treball sigui presentat al CCAAA (Coordinating Council of Audiovisual Archives), aprofitant que David Iglésias del CRDI és el representant de l’ICA en aquest organisme. També es proposa que sigui presentat a la FIAT/IFTA (Federació Internacional d’Arxius de Televisió), ja que Televisió de Catalunya n’és membre d’aquesta organització.

Adela Pujolà, de la XAL i membre del GTDATV, remarca que aquest no pot ser un document teòric, sinó que s’ha de poder aplicar a les televisions. L’Arxiu Municipal de Terrassa, l’Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la Televisió del Clot-Sant Martí i el CRDI de l’Ajuntament de Girona s’ofereixen per aplicar les taules als seus fons de televisió i avaluar-ne els resultats. Els resultats haurien de ser presentats a la reunió de l’OPATL que tindrà lloc previsiblement a Andorra la tardor de 2018.

Altres propostes

Teresa Cardellach, de l’Arxiu Municipal de Terrassa, proposa l’elaboració d’una fitxa per donar als càmeres on ha de quedar recollida la informació necessària abans que el document arribi a l’arxiu.

Joan Soler (president de l’AAC-GD) suggereix que TV3 realitzi un documental sobre la importància del patrimoni audiovisual generat per les televisions locals i els riscos que amenacen la seva conservació.

Joan Boadas proposa fer un manifest entre els membres de l’OPATL per presentar el 27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.

Montserrat Català (cap del Departament de Documentació de TV3) remarca la poca presència dels arxius audiovisuals en el Llibre Blanc de l’Audiovisual elaborat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Compromisos

• Acció: Contractar el personal per a la realització de les enquestes entre els arxius de les televisions locals de Catalunya un cop rebuda la subvenció de la Generalitat de Catalunya.
Responsable: Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

• Acció: Presentar les taules d’avaluació dels documents de televisió, un cop acabades, al CCAAA.
Responsable: Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI).

• Acció: Presentar les taules d’avaluació dels documents de televisió, un cop acabades, a la FIAT/IFTA.
Responsable: TV3.

• Acció: Aplicar les taules d’avaluació dels documents de televisió als fons d’arxiu existents.
Responsables: Arxiu Municipal de Terrassa, Arxiu Municipal de Lloret, Televisió Clot-Sant Martí, CRDI.

• Acció: Crear una fitxa per donar als càmeres on ha de quedar recollida la informació necessària abans que el document arribi a l’arxiu.
Responsable: Arxiu Municipal de Terrassa.

• Acció: Fer un manifest entre els membres de l’OPATL per presentar el 27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.
Responsable: CRDI

Publicat dins de General

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.